دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | Monday 23 rd of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1 نمودار مورد کاربر

اولین نموداری که در قسمت تحلیل، پیاده سازی می گردد، نمودار مورد کاربر و یا به اختصار u.cمی باشد.نمودار use caseرفتار سیستم را توصیف کرده و تمامی کارها و وظایف سیستم را به طور مختصر و ساده نمایش می دهد و به تحلیلگر کمک کرده تا نیازمندی های سیستم را درک نماید.از مزایای این نمودار این است که به سادگی قابل درک برای تمام عوامل، حتی کاربران نهایی باشد.

در نمودار، مرز سیستم با استفاده از کادری که در نمودار مشخص است، معلوم گردیده است.

عامل هایی که در این سیستم وجود دارند مدیر سیستم و استاد می باشد و شامل سیستم هوش مصنوعی نیز است.

مدیر سیستم که مدیر گروه می باشد و سیستم هوش مصنوعی که به تنظیم برنامه هفتگی می پردازد.

نمودار مورد کاربر مربوط به سیستم جدول زمانبندی دروس به صورت زیر می باشد.

شکل 2-1 نمودار مورد کاربر

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26