جمعه 31 شهریور 1396 | Friday 22 nd of September 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-2 نمودار توالی اساتید

در این نمودار اساتید می توانند اطلاعات مربوط به ساعات حضور در دانشگاه و دروس ترجیحی خود را ثبت نموده.


شکل 2-5 نمودار توالی اساتید

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26