پنج شنبه 31 خرداد 1397 | Thursday 21 st of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1 ایجاد دیتابیس با SQL Server Compact

برای ایجاد دیتابیس به صورت Compactهمانطور که قبلا توضیح داده شد نیازی به نصب نرم افزار ندارد و دیتابیس را در محیط Visual Studioایجاد می نماییم.

پس از ایجاد یک پروژه روی پروژه کلیک راست کرده و add new itemرا کلیک کرده.پنجره add new itemنمایش داده خواهد شد.در قسمت Installed Templatesدر سمت چپ Dataرا انتخاب کرده و در سمت راست Local Databaseرا انتخاب کرده و در قسمت Nameنام دیتابیس را تایپ کرده و روی addکلیک کرده و در صفحات بعدی finishرا انتخاب می کنیم.

شکل 3-1 ایجاد دیتابیس با SQL Server Compact

دیتابیس مذکور با پسوندsdfدر Server Explorerایجاد می شود که با کلیک راست کردن روی tableو انتخاب creat tableمی توانیم جداول پایگاه داده را ایجاد نماییم.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26