جمعه 28 مهر 1396 | Friday 20 th of October 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2 معرفی جداول

این سیستم شامل جداول زیر می باشد:

·    جدول Classroom(مشخصات کلاس ها)

·    جدول ClassTypes(نوع کلاس ها)

·    جدول Course(دروس ارائه شده)

·    جدول Teacher(مشخصات اساتید)

·    جدول TimeSlots(بازه زمانی)

·    جدول Week(روزهای هفته)

·    جدول TimeTable(برنامه ریزی دروس)

در ادامه به معرفی این جداول، فیلدها، نوع فیلدها و کلیدهای ان ها پرداخته می شود.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26