دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | Monday 23 rd of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-2 جدول نوع کلاس ها

در این جدول نوع کلاس های در دسترس ثبت می شود که شامل دو فیلد زیر می باشد:


کلاس ها شامل نوع ازمایشگاهی، سالن ورزشی و معمولی می باشد و نیز می توانیم موارد دیگر به ان اضافه نماییم.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26