دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | Monday 23 rd of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-4 جدول مشخصات اساتید

این جدول مشخصات اساتید به همراه فیلدهای زیر می باشد:


شکل 3-5 جدول مشخصات اساتید

·    فیلد MaxTeachHoursحداکثر ساعاتی که هر استاد می تواند در دانشگاه حضور داشته باشد.

·    فیلد MaxTeachHoursPerDayحداکثر روزهایی که هر استاد می تواند در دانشگاه حضور داشته باشد.

·    فیلد PreferredTimeSlotsبازه های زمانی درخواستی اساتید می باشد.

·    فیلد PreferredDaysروزهای درخواستی اساتید را شامل می شود.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26