دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | Monday 23 rd of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-3 نرمال سازی

نرمال سازی یکی از مباحث مرتبط با طراحی بانک های اطلاعاتی است که با هدف کاهش افزونگی داده ها در جداول صورت می گیرد، باعث کاهش حجم پایگاه داده ها می شود و برای پایگاه داده های بزرگ با داده های زیاد مناسب است. هر چند ممکن است نرمال سازی در جداول با داده های کم و یا در جایی که سرعت پردازش داده ها مهم است مناسب نباشد، و حتی به سادگی کارایی را برای کاربران و گزارش گیری افزایش دهد، اما معمولا یکی از معیارهای طراحی پایگاه داده نرمال سازی ان است.

همچنین هدف دیگر در نرمال سازی جداول حفظ یکپارچگی داده ها است. بطوری که با هر تغییری روی یک جدول تغییرات مربوطه به داده های مرتبط با ان در همه قسمت های بانک اطلاعاتی اعمال شود.

حال نرمال سازی را در سیستم تنظیم برنامه ریزی دروس بررسی می نماییم:

در این بانک هیچ گروه تکرار از داده ها تشکیل نشده است و همه ستونها تجزیه ناپذیر هستند. پس فرم اول نرمال NF1 را داراست. برای این کار سعی شده است برای هر جدول فیلدی بعنوان فیلد کلید اصلی تعریف شود.برای جلوگیری از داشتن گروه های تکراری در جداول، از تکنیک ایجاد چند جدول و ارتباط انها با هم،به جای یک جدول استفاده شود. بعنوان مثال اگر در جدول مربوط به روزهای هفته و جدول بازه های زمانی ادغام می شد، جدولی با افزونگی بسیار زیاد داشتیم که در صورت افزایش بازه های زمانی حجم جدول به سرعت افزایش می یافت.

از انجایی که هر ستون به یک کلید کامل وابسته است و فرم اول نرمال را داراست، بنابراین فرم دوم نرمال NF2 را نیز داریم.

جداول در فرم دوم نرمال هستند، و داده ای که بتوان انها را استنتاج کرد وجود ندارد. جداول نیز به ستون غیر کلید وابسته نیستند. بنابراین فرم سوم نرمال NF3 نیز برقرار است. در جداول این برنامه فیلدی وجود ندارد که بتوان ان را از قسمت های دیگر به گونه ای بیرون کشید.

البته سطح های بالاتری هم برای نرمال سازی وجود دارند. انچه در خصوص نرمال سازی  عمومیت دارد تا فرم سوم ان است ، یعنی در هنگام طراحی بانک های اطلاعاتی حتما می بایست فرایند نرمال سازی تا فرم سوم را انجام داد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26