پنج شنبه 31 خرداد 1397 | Thursday 21 st of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1 صفحه اصلی نرم افزار

نرم افزار شامل فرم های اطلاعات دروس، اساتید، کلاس ها، روزهای هفته و بازه های زمانی می باشد که از منوی toolsقابل دسترسی می باشد.


شکل4-1 صفحه اصلی نرم افزار

یک امکان مفید این نرم افزار group byمی باشد و کاربرد ان به این صورت می باشد که با Dragکردن یک ستون به ان قسمت امکان گروه بندی فرم بر اساس ان ستون امکان پذیر می باشد و مشاهده فرم را بسیار اسان می نماید.این گروه بندی براساس هر تعداد ستون قابل اجرا می باشد.

در تصویر زیر یک گروه بندی برای فرم کلاس ها انجام داده که ابتدا بر اساس ظرفیت کلاس ها و سپس بر اساس نوع کلاس ها گروه بندی را انجام می دهد.

شکل4-2 نمایی از امکان group byبرنامه

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26