دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | Monday 23 rd of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-2 فرم اطلاعات دروس

این فرم شامل اطلاعاتی از قبیل نام دروس، واحد درسی، دروس همنیاز، شماره ترم، نوع کلاس، تعداد تکرار هر درس در هفته و... می باشد. مدیر گروه می تواند این فرم را در ابتدای ترم تغییر داده یا مواردی اضافه نماید که معمولا به تغییرات جزئی نیاز دارد.

شکل 4-3 فرم اطلاعات دروس

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26