پنج شنبه 31 خرداد 1397 | Thursday 21 st of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-7-2برنامه ریزی براساس استاد مشترک و تکرار درس

در شکل زیر می بینید که برای استاد 4 هیچ دو تدریسی وجود ندارد که به صورت همزمان ارائه شده باشد.

همچنین یک امکان دیگر این نرم افزار به این صورت است که یک درس در هفته تا چهار بار ارائه شود که در جدول دروس با فیلد MaxPerWeekتعریف شده.همانطور که در شکل می بینید فیزیک1 و فیزیک2 دو بار در هفته ارائه شده است.


شکل4-10 برنامه ریزی بر اساس استاد مشترک و تکرار درس

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26