پنج شنبه 23 آذر 1396 | Thursday 14 th of December 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-7-3 برنامه ریزی هفتگی بر اساس ترم مشترک

در شکل می بینید که دروسی که در یک ترم ارائه شده است در ساعات مشترک ارائه نشده است.

همچنین یک مزیت این نرم افزار به این صورت است که اگر استاد یک درس هنوز مشخص نشده باشد به صورت نامعلوم ثبت می شود.


شکل4-11 برنامه ریزی براساس استاد ترم مشترک

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26