دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | Monday 23 rd of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-8 نتایج حاصل از الگوریتم در رنگ امیزی گراف

نتایج حاصل از روش LRFاز لحاظ سرعت و تعداد رنگ های مورداستفاده به صورت زیر می باشد:

 

تعداد دروس

تعداد رنگ

تکرار دروس

21

7

هر درس فقط یک بار تکرار شده است

60

8

هر درس فقط یک بار تکرار شده است

34

14

13 درس ان دو بار در هفته تکرار شده است

62

28

13درس چهار بار و 2 درس دو بار تکرار شده است

63

21

21 درس که هر کدام سه بار در هفته تکرار شده است

100

15

40 درس ان دوبار در هفته تکرار شده است

200

30

40 درس ان سه بار در هفته و 20 درس ان چهار بار در هفته تکرار شده

 

جدول4-14 نتایج الگوریتم

نتیجه می گیریم اگر هر درس یک بار در هفته یا فقط 2 بار در هفته ارائه شود باعث بهبود استفاده حداقل رنگ در الگوریتم می شود.

در تعداد 60 تدریس الگوریتم مواردی که یک بار در هفته تکرار شده از 8 رنگ و مواردی که سه بار در هفته تکرار شده از 21 رنگ و مواردی که چهار بار در هفته تکرار شده از 28 رنگ استفاده کرده است. 

سرعت الگوریتم بسیار بالا است و معمولا از 10 ثانیه بیشتر نمی باشد.همچنین سرعت الگوریتم تاثیر زیادی به پیکربندی سیستم دارد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26