شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-1 دیاگرامactivityاژانس هواپیماییمربوط بهکاربر

چون در بخش 2-3-5 عملکرد نمودار ها به طور کامل توضیح داده شده است در این بخش از تکرار دوباره صرف نظر شده است

الف)تور داخلی

شکل 2-30 نمودارactivity  تور داخلی

ب) تور خارجی

شکل 2-31 نمودار activityتور خارجی

پ) ثبت نام تور

شکل2-32 نمودار activityثبت نام تور

ت)پروازهای داخلی

شکل 2-33 نمودار activityپروازهای داخلی

ث) پروازهای خارجی

شکل 2-34 نمودار activityپروازهای خارجی

ج) رزرو بلیط

شکل 2-35 نمودار activityرزرو پرواز

چ) جستجو کد رهگیری

شکل 2-36 نمودار activityجستجو کد رهگیری

ح) اخبار

شکل 2-37 نمودار activityاخبار

خ) درباره ما

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26