شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-3 نرمالسازی

نرمالسازی فرایند سازماندهی داده در پایگاه داده بطور کارامد است.نرمالسازی روشی برای طراحی جداول پایگاه داده است و داده ها را به طریقی ساماندهی می کند که باعث کاهش افزونگی داده و رفع مشکلات ساختاری و انومالی شود.

هدف از نرمالسازی حذف افزونگی داده و باقی نگهداشتن وابستگی بین داده های مرتبط است. به این طریق اندازه پایگاه داده را کاهش داده و ذخیره منطقی داده را تضمین می کند.

در مدل رابطه ای هر جدولی حداقل در فرم اول نرمال هست زیرا از الزامات مدل این است که هر جدول شامل دقیقا یک مقدار برای هر صفت خاصه باشد که اصطلاحا "فاقد گروه تکرار شونده" گفته می شود.

یک جدول در فرم اول نرمال (1NF)است اگر و فقط اگر فاقد گروه داده تکرار شونده باشد. به عبارت دیگر هر ستون در جدول دارای مقدار اتمیک باشد.

تمام جداول پایگاه داده در این پروژه دارای کلید اصلی هستند و کلید اصلی منحصر به فرد بوده و atuoincreamentمی باشند پس جداول در فرم اول نرمال هستند.

یک جدول در فرم دوم نرمال (NF2)است اگر اولا 1NFباشد و ثانیا کلیه ستون های غیرکلید با کلید اصلی وابستگی تابعی کامل داشته باشند.

جداول پایگاه داده در این پروژه کلید اصلی تک ستونی دارند بنابراین 2NFهستند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26