شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-2-4 ثبت تور

از دیگر توانمندی های مدیر ثبت تور میباشد که تور می تواند داخلییا خارجی باشد.

مدیر با وارد کردن اطلاعاتی از قبیل عنوان، تاریخ، توضیحات در مورد تور،هزینه،مدت تور وظرفیت تور جدید را ثبت می نماید.

شکل 4-10 ثبت تورداخلی

شکل 4-11 ثبت تور خارجی

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26