چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-پیاده سازی

پیاده سازی متد انتخابی بر پایه نوع خاصی از توابع احتمالی پیوند رنگی- مکانی است که نمودار رخداد همزمان رنگ در لبه (CECH) نامیده می‌شود. به علاوه، این الگوریتم از نوعی بر چسب گذاری رنگ برای محدود کردن و کنترل تغییرات رنگ در فضای جست وجو و یک پردازش اولیه(پیش پردازش) تصویر برای محدود کردن جست وجو، بهره می‌گیرد. نتایج ازمایش‌هایتشخیص اشیاء رنگی با استفاده از توابع احتمالی انطباق رنگ- فاصله دارای ویژگی‌های سودمندی می باشد، این الگوریتم نسبت به چرخش، تغییر اندازه، دیده نشدن قسمتی از شی و چین خوردگی مقاوم است و نسبت به الگوریتم مشابه (CCH) به دلیل کاهش محاسبات اشکارا، بهتر است‌، دیگر ویژگی‌های سودمند الگوریتم که باعث شده است ان را برای پیاده سازی انتخاب کنیم عبارتند از:

- امکان شناسایی اشیاء منعطف را دارد.

- تنها با استفاده از یک تصویر مرجع کار تشخیص را انجام می‌دهد و نیازی به نمونه‌های زیاد ندارد.

- نیازی به دانستن زاویة شی در تصویر ندارد.

- نسبت به تغییرات رنگ مستحکم است.

- از نمودار رخداد همزمان رنگ در لبه‌ها استفاده می‌کند که باعث بهبود استحکام روش می‌شود.

- از جستجوی اولیه برای تخمین مقیاس و مکان شی استفاده می‌کند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26