پنج شنبه 24 آبان 1397 | Thursday 15 th of November 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-4-مجموعه داده‌های استاندارد

تمام اشیایی که رنگ‌های انها قابل نگاشت به رنگ‌های ادراکی می باشد و نگاشتشان به رنگ‌های ادراکی و نیز حذف سایه‌ها ماهیتشان را تغییر ندهد (نگاشت به رنگ‌های ادراکی به طور مشروح در فصل چهارم توضیح داده خواهد شد) مجموعه داده‌های استاندارد اشیاء رنگی ترکیبی می باشند.به عبارت دیگر اشیایی که تغییرات رنگ عمده ای دارند مانند پرچم‌ها، ارم‌ها، شخصیت‌های کارتونی، افرادی که متعلق به گروه‌های خاص‌اند (مثل پلیس)، علائم و... .

به عنوان نمونه صورت انسان تغییر رنگ عمده ای ندارد و نگاشتان به رنگ‌های ادراکی باعث حذف سایه‌هایی می‌شود که نقش اساسی در توصیف ان دارند، بنابراین ماهیت را تغییر می دهد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26