پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2 - 3 - مدل‌های رنگ

هدف از انتخاب مدل رنگ‌، تسهیل مشخص سازی رنگ‌ها در یک استاندارد است که معمولاً روش مورد قبولی می‌باشد‌. در اصل‌، مدل رنگ‌، تعیین یک سامانه مختصات سه بعدی و زیر فضایی درون ان سامانه است که در ان سامانه هر رنگ تنها با یک نقطه بیان می‌شود ‌.

در این بخش به معرفی مدل‌های رنگ پرداخته می‌شود ‌. برخی از این مدل‌ها به سمت سخت افزار(مانند نمایشگرها و چاپگرهای رنگی) یا کاربردهایی گرایش دارند که هدف انها کار با رنگ‌ها می‌باشد (نظیر تولید گرافیک‌های رنگی برای پویا نمایی)‌. عمومی ترین مدل‌های سخت افزار گرا عبارتند از: مدل RGB(قرمز‌، سبز و ابی) برای نمایشگر‌های رنگی و یک گروه وسیع از دوربین‌های ویدیویی؛ مدلCMY(ابی فیروزه ای‌، بنفش و زرد) برای چاپگر‌های رنگی؛ مدل YIQکه یک استاندارد پخش تلویزیون رنگی است‌. در مدل سوم‌، Yمتناظر با لومینانس است‌، و IوQدو مؤلفه رنگ هستند که به ترتیب همفاز و متعامد خوانده می‌شوند‌. مدل HSI( اصل رنگ‌، اشباع‌، شدت ) و مدل HSV(اصل رنگ‌، اشباع‌، مقدار) از مدل هایی هستند که به طور مکرر برای کار با تصویر رنگی استفاده می‌شوند ‌.

مدل‌های رنگیRGB‌، YIQو HSIمتداول ترین مدل هایی هستند که برای پردازش تصویر استفاده می‌شوند‌. در ادامه ویژگی‌های اصلی این سه مدل را معرفی کرده‌، تفاوت‌ها و فواید انها را در کاربردهای پردازش تصویر شرح می‌دهیم‌. گرچه مدلCMYبه جای استفاده در پردازش تصویر واقعی‌، در چاپ استفاده می‌شود‌، به دلیل اهمیت ان در بدست اوردن خروجی‌های چاپی در اینجا بررسی می‌گردد ‌.

مدل‌های دیگری نیز وجود دارند که برای اهداف وسیع تری طراحی شده‌اند که عبارتند از: مدلL*a*b*براساس در سال 1931 به عنوان استاندارد بین المللی برای اندازه گیری رنگ مطرح شد و پس از چندی به مدل CIE LABتبدیل شد‌. رنگ‌های سازگار برای تولید تصویر در این مدل بدون توجه به دستگاه خاصی تهیه می‌شوند؛ مدل Munsell‌، مدل CIE LUVو نیز سیستم ISCC - NBSدر ادامه بررسی خواهند شد‌.  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26