چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2 - 3 - 2 - مدلCMY

همان طور که قبلاً بیان شد‌، فیروزه ای‌، بنفش و زرد رنگ‌های ثانویه نوری یا رنگ‌های اولیه مادی هستند‌. به عنوان مثال‌، وقتی بر سطح پوشیده از ماده رنگی فیروزه ای‌، نور سفید تابیده شود‌، هیچ نور قرمزی از ان منعکس نمی شود‌. یعنی فیروزه‌ای نور قرمز را از نور سفید تفریق می‌کند ‌.

 بیشتر وسایلی که مواد رنگی را بر روی کاغذ می‌نشانند‌، نظیر چاپگر‌ها و کپی بردارهای رنگی‌، به داده‌های CMYنیاز دارند‌، یا این که در داخل خود داده‌های RGBرا به CMYتبدیل می‌کنند‌. این تبدیل با استفاده از عمل ساده زیر انجام می‌شود :

دوباره فرض بر این است که تمام مقادیر رنگی به محدوده [1 - 0] تراز شده اند‌. معادله بالا بیان می‌کند که نور منعکس شده از سطح پوشیده با ماده فیروزه‌ای خالص‌، حاوی نور قرمز نیست ( زیرا طبق معادله داریم بالا C =1 - R)؛ به طور مشابه ‌، بنفش خالص‌، سبز را و زرد خالص‌، ابی را منعکس نمی کند‌. همچنین معادله بالا بیان می‌کند که می‌توان با تفریق تک تک مقادیر CMYاز ‘1’ مقادیر RGBرا بدست اورد‌. همان طور که قبلاً بیان شد‌، در پردازش تصویر این مدل در ارتباط با تولید خروجی چاپی استفاده می‌شود؛ بنابراین عموماً تبدیل معکوس از CMYبهRGBکاربردی ندارد ‌.  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26