پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
فصل سوم: بررسی برخی کارهای انجام شده تاکنون به صورت تحلیلی

مقدمه

با توجه به اهمیت شناسایی اشیاء و تحقیقات بسیار در این زمینه، در این فصل برخی از متد‌های شناسایی اشیاء به تفصیل شرح داده خواهد شد: 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26