چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-1- مروری بر سیستم اکتشاف شی

تصویر ورودی در ابتدا با یک تعدادی از اشکارگرهای شی منحصر مراحلی را طی می کند، هر خروجی یک نقشه فرض نشان دهنده احتمال ناحیه موجود یک شی خاص است،  نقشه‌های فرض منحصر از واحد ترکیب[1]شی عبور داده می شوند.این واحد نقشه‌های منحصر را ترکیب می کندو یک نقشه فرض شی ترکیب شده را برای تصویر محاسبه می کند. در ضمن، این نقشه‌های فرض برای تقطیع تصویر به ناحیه‌ها استفاده می‌شوند. نقشه تقطیع همراه نقشه‌های فرض شی ترکیب شده برای هر ناحیه از واحد پالایش رد می شوند. این واحد بردارهای هر ناحیه را در تصویر با ترکیب مدل‌های زمینه فاصله‌ای شی اصلاح می کند و یک نقشه فرض شی جدید تولید می کند که با اجبارهای فاصله‌ای شی‌ و فرض‌های اکتشاف شی ابتدایی در ارتباط است.

 [1]fusion module 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26