چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-2- نتیجه

یک رهیافت برای رده بندی شی طبیعی اثبات شد که اجبار‌های زمینه فاصله‌ای را برای افزایش دقت رده‌بندی ابتدایی استفاده می کند.

اگر چه استفاده از مدل زمینه فاصله‌ای ممکن است گاهی اوقات اکتشاف را تنزل دهد، اما نتایج ازمایشی نشان می دهند که مدل‌های اگاه از زمینه، دقت جهت یابی سیستم اکتشاف شی‌ طبیعی خارجی را نزدیک 13% بهبود می دهد.

یک ناحیه اشکار پیشرفت در اینده در اشکارگر‌های شی‌ طبیعی منحصر است. خواسته و در گیر ی برای ادامه کار در صحنه‌های داخلی است. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26