پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-2– الگوریتم و نتایج

مدل‌های تصویر را با دوران اشیاء روی یک صفحه گردون موتوری شده ایجاد کردیم. کنترل افزایش خودکار و توازن سفید خودکار دوربین را برای کمک به ایجاد تصاویر سازگار غیر فعال کردیم . تصاویر مدل را با یک زمینه سیاه برای تقطیع اسان‌ترگرفته شد. برای تست تصاویر از زمینه روشن چند رنگی استفاده شد تا درهمریختگی ایجاد کنیم .دریافتیم که انعکاس درونی از زمینه رنگی یک انتقال رنگ مهم روی اشیاء ایجاد کرد، که الگوریتم با استفاده از تدریج ناهموار رنگ‌ها(nc=8) غلبه کرد.

جستجوی دقت بالا در مرکز بهترین پنجره در جستجوی سخت شروع می شود، یک پنجره جستجوی جدید روی هریک از چهار پیکسل همسایه متمرکز می شود، به سوی بهترین‌هاحرکت می کند و تا زمانی که ان به یک ماکسیمم محلی می رسد، تکرار می کند . برخی نتایج نوعی در شکل 3-5 و3-6 و3-7‌ و همچنین درشکل 3-1 نشان داده شده است.


شکل3-5-نتایج چوبی:تصاویر مدل نشان می دهند که چوبی نشسته و دست‌هایش در پهلویش است اما الگوریتم او را ایستاده با یک دست بیرون کشیده می یابد.


 شکل3-6-الگوریتم جعبه خمیردندان را در انسداد جزئی و زمینه اشفته پیدا می کند.

شکل3-7-الگوریتم بطری ویتامین را می یابد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26