پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-3- نتیجه

این CHرنگ یک روش کارامد برای نشان دادن اشیاء برای تشخیص در تصاویر می باشد. با ادامه اثر جفت پیکسلها، اجازه می دهد میزان متغیری ازهندسه به نمودار رنگ منظم اضافه شود . می توانیم الگوریتم را برای تقریب نرخ اخطار نادرست ان و استفاده برای قرار دادن بعضی از پارامترهای تنظیم پذیر الگوریتم انالیز کنیم. نتایج نشان می دهند که الگوریتم با وجود مغشوش شدن در هم ریختگی زمینه و تعدیل دیده نشدن قسمتی از شی و خم شدن اشیاء عمل می کند. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26