پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-3- اکتشاف شی‌ مبنی بر احتمال و پیگردی شی با استفاده از نمودار‌های رنگ و EM

روی دو گام اغازی، اکتشاف شی‌متحرک وپیگردی شی تمرکز می کند. الگوریتم تطبیق الگوی مبنی بر نمودار ، حداقل مربعات[1] را برای مقایسه تصویر و الگواستفاده نمی کند، اما دو نمودار را مقایسه می کند.ان می‌تواند خیلی کارامد پیاده سازی شود زیرا هیچ اطلاعات فضایی‌وفاصله‌ای در مدل ترکیب نمی شود. بنابراین هنگامی که ناحیه جالب توجه بر روی تصویر منتقل می شود، برای هر موقعیت تغییر مکان جدید ، فقط پیکسل‌های شیفت به داخل و انهایی که شیفت به خارج دارند ، نیاز دارند تا برای یافتن خطای تطبیق جدید در ان موقعیت پیش روند[14].[1]least squares 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26