چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-3-1- یکپارچگی احتمال

در اینجا تفکر یکپارچگی احتمال توصیف می شود . به عنوان یک نتیجه از مدل سازی زمینه برای هر پیکسل چگونگی احتمال تعلق پیکسل به زمینه را پیش بینی می کنیم.در صورتی که یک احتمال برای پیکسل شی داریم. هیچ استانه‌ای در رده بندی پیکسل‌ها بین زمینه و هر یک از اشیاء لازم نخواهد بود:پیکسل‌ها را به کلاس و رده با بالاترین احتمال و همانندی اختصاص می دهیم.

با توجه به فیزیک اشیایی که می خواهیم پیگردی کنیم‌، می بینیم که بین دو فریم ، اشیاء می توانند فقط یک فاصله خاص حرکت کنند و نیز شکلشان می تواند کمی تغییر کند ، بنابراین شی – هسته (با این کلمه می‌فهمیم تمام شی به جز برای یک لایه ضخیم خاص در مرز ) به طور مهم با دگردیسی شی تغیر نخواهد کرد، ‌و به دلیل سرعت محدود اشیاء‌ ، ان با اشیاء دیگر مسدود نخواهد شد. در نتیجه همان طور می توانیم موقعیت جدیدی از شی- هسته را با تطبیق نمودار به دست اوریم.

در مکان جدید، همه پیکسل‌های متعلقات شی – هسته، فرض می شوند به شی تعلق دارند،  بنابراین احتمال و همانندی شی شان بسته به خطای تطبیق نزدیک به یک است .برای پیکسل‌های نزدیک به مرز شی این حفظ نخواهدشد. احتمال اینکه پیکسل‌ها به شی تعلق دارند با سه فاکتور براورد می شوند:

- فاصله به شی‌- هسته

- احتمال یک پیکسل با این رنگ ، ارائه نمودار شی

- احتمال یک پیکسل با این رنگ‌، ارائه نمودار شی و پیکسل‌های متعلق به شی – هسته

اولین بخش به اسانی می تواند با یک تغییر شکل فاصله Kennethشی‌- هسته (شکل (b)3-8  را ببینید) محاسبه شود. دومین بخش با محاسبه در خانه[1] تخصیص داده شده نمودار شی‌ Hدر ارتباط و نسبت مجموع اعداد پیکسل‌ها در نمودار (شکل(c)3-8 را ببینید) ارائه می شود.

سومین بخش پیچیده‌تر است. قبلاً همه پیکسل‌های متعلق به شی – هسته وابسته به شی را اختصاص داده‌ایم. اینها می توانند از نمودار شی با کاهش و تفریق ازنمودار شی – هسته Cحذف شوند. این یک نمودار خواسته W‌ از مقادیر از دست داده را نتیجه می دهد.

با نرمال سازی مقادیر بین صفر و یک قرار می‌گیرند:

مکان‌ها در جایی که W‌یک مقدار بالا دارد مقادیر رنگی هستند‌، هنوز نیاز داریم تا نمودار شی را همان طور مانند فریم قبلی ایجاد کنیم (شکل 3-8 (d)را ببینید) .

سه احتمال ذکر شده در بالا می توانند با ضرب کردن انها برای محاسبه یک احتمال شی ترکیب شوند ، بنابراین سرعت ماکسیمم و توانایی تغییر و دگرگونی اشیاء تعیین می کند که پیکسل‌ها نیاز به پردازش دارند (وسعت مرز). همه پیکسل‌های دیگر یک احتمال شی مساوی با صفر را برای این شی می گیرند. بعد از محاسبه یک تصویر همانندی برای هر شی‌، رده بندی می تواند با گرفتن ماکسیمم برای هر پیکسل مجموعه احتمال زمینه و احتمالات شی انجام شود. سپس برخی پس پردازش‌ها در حالتی از اشیاء که (برای مثال به علت دیده نشدن قسمتی از شی) شکافته هستند‌، و با ناحیه‌های مجزای کوچک یک کلاس درون کلاس دیگر سر و کار دارند، لازم است.

 [1]bin 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26