چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-3-2- اجرا

کدهای ایجادی الگوریتم برای هر فریم :

1- محاسبه شی هسته اشیاء شناخته شده

2- خواندن و تفسیر تصویر جدید

3- گرفتن پیشگویی Kalmanبرای اشیاء شناخته شده

4- یافتن مکان شی‌- هسته با استفاده از تطبیق نمودار

5- برای همه پیکسل‌های نزدیک به یک شی‌- هسته ، محاسبهاحتمال و همانندی برای شی و زمینه انها

6- رده بندی پیکسل‌ها بر اساس احتمالشان

7- اکتشاف اشیاء جدید با استانهگیری احتمال پیکسل‌ها ی رده بندی شده به عنوان زمینه

8- انجام پس پردازش  

9- جدید کردن زمینه برای ان پیکسل‌ها ی رده بندی شدهبه عنوان زمینه

10- جدید کردن شی و پارامتر‌های Kalman

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26