چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-3-2-2-پیگردی شی‌

محاسبه احتمال و همانندی اشیاء در دومرحله انجام می شود. در ابتدا تطبیق نمودار برای یافتن بهترین مکان هسته شی انجام می‌شود. دومین مرحله تعیین اینکه پیکسل‌ها می توانند به شی‌ متعلق باشند و محاسبه احتمال و همانندی شی انها است. برای انجام تطبیق نمودار، یک تحلیل باینری از شی‌ در فریم قبل به کار برده می شود (شکل 3-8‌ (g)را ببینید) .

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26