چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-3-4نتیجه

نشان داده شد که دو گام مهم نظارت ویدئویی، اکتشاف شی و پیگردی می توانند با یک الگوریتم مبنی بر احتمال کامل شوند. این رهیافت امتیازاتی دارد که به هیچ استانه‌ای برای یافتن مجدد اشیاء کشف شده در گذشته نیازی نیست . این نیز به تقطیع بهتر شی ‌و اکتشاف اسان‌تر انسداد (جزئی) سوق می دهد. هسته شی با استفاده از تطبیق الگو پیگردی می شود. پیکسل‌های نزدیک مرز شی در هر فریم با استفاده از یک الگوریتم مبنی بر احتمال و همانندی رده بندی می شوند، که برای حفظ اطلاعات رنگی در اشیاء ثابت، در صورت پذیرفتن پیکسل‌های شی‌ برای انتقال دادن به موقعیت‌های نسبی تلاش می کنند. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26