چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-4- دگرگونی توزیع رنگ لبه: یک ابزار کارامد و مؤثر برای ردیابی و اکتشاف اشیاء در تصاویر

در اینجا اکتشاف اشیاء در فضای توزیع رنگ لبه جدید (ECDS)بیش از فضای تصویر پیشنهاد می شود . در ECDS‌ (سه بعدی ) ‌لبه‌های اشیاء متفاوت تفکیک می شوند و ارتباط فاصله ای همان شی به خوبی حفظ می‌شود، که اکتشاف اشیاء را اسان‌تر و کمتر مستعد خطا می کند[11].

از انجایی که اشیاءرنگ یکنواخت و اشیاءبافتی مشخصه‌های توزیع متفاوتی در ECDS‌ دارند ، در اینجا یک الگوریتم پیگردی لبه سه بعدی برای سابق و الگوریتم رشد مکعبی برای اخیر ارائه می شود.

نتایج اکتشافی صحیح و بدون نویز هستند ، بنابراین انها برای اکتشاف اشیاء در سطح بالا[1] مناسب هستند.

نتایج ازمایشی شامل یک تصویر ترکیبی و زندگی واقعی می شوند.

پس یک روش جدید – تغییر شکل توزیع رنگ لبه – به تفکیک اشیاء با رنگ‌های متفاوت به طور کارامد پیشنهاد می شود . ان در ابتدا رنگ هر نقطه لبه را در طی استخراج لبه می گیرد و بعد همه نقطه‌های لبه را به یک فضای توزیع رنگ لبه (ECDS)سه بعدی تغییر می دهد، که با تدریج فضای تصویر و فضای رنگ ایجاد می‌شود .

در ECDS‌، نقطه‌های لبه وابسته به اشیاء متفاوت‌، به طور فاصله‌ای بیش از اشتراک یا تماس در فضای تصویر دو بعدی جدا می شوند.بنابراین ردیابی اشیاء در فضای این چنینی بسیار اسان‌تر و دقیق‌تر است[1]اکتشاف شی سطح بالا انالیز معنایی را به کمک دانش اولیه انجام می دهد 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26