چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-5- یادگیری مبنی بر کانتور برای اکتشاف شی

 یک طرح ردیابی شی، طبقه ای جدیدمعرفی که فقط خصوصیات مبنی برکانتور محلی را به کار می برد. یک معماری یادگیری و دانش به طور جزئی نظارتی دو مرحله ای پیشنهاد می شود: یک اشکارگر ابتدایی از یک مجموعه بسیار کوچک از تصاویر قطعه قطعه شده اموزش داده می شود اموخته می شود و برای یک مجموعه تعلیمی بزرگتر از تصاویر غیر قطعه قطعه شده به کار برده می شود؛ مرحله دوم، این ردیابی‌ها را برای یادگیری یک رده‌بندی کننده بهبود یافته در حین تعلیم به طور صریح در برابر در همریختگی خود راه اندازی می‌کندbootstarp)). اشکارگرها‌ با یک الگوریتم مترقی که یک رده بندی کننده حساس به مکان با استفاده از یک مجموعه تشخیصی خصوصیات از یک فرهنگ لغت برگزیده تصادفی از قطعه‌های کانتورایجاد می‌کند، اموزش داده می شوند. همکاری و کمک عمده کاربرد‌هایی از خصوصیات بر اساس کانتور محلی مترقی برای ردیابی شی در یک چهارچوب یادگیری به طور جزئی نظارتی‌، و یک رویه مترقی موثر جدید برای انتخاب همزمان خصوصیات و براورد بر طبق پارامتر‌های خصوصیات هستند.

 یک رهیافت جدید برای ردیابی معرفی و نتایج ممتاز برای هر دوی کلاس‌های سخت و انعطاف پذیر اشیاء را اثبات می‌کنیم[10]

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26