چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-6-2-ازمایشات

در ازمایش‌های شرح ذیل‌، روش با یکی از رهیافت‌های بر اساس eigenface‌ خوب شناخته شدهB.Moghaddam[17]با شماری از مدل‌های مختلف مقایسه می شود. ازمایشات روی یک پایگاه داده تصاویر صورت انسان انجام می شوند، که 450 چهره انسان گرفته شده تحت شرایط روشن سازی متفاوت و در زمینه‌های متفاوت را شامل می شود.برای هر تست، 50‌ تصویر به طور تصادفی از تصاویر پایگاه داده انتخاب می‌شوند و 1، 3، 5، 7‌مدل به طور دلخواه از این 50 ‌تصویر انتخاب می شوند.

امار‌های رنگ مدل از همه پیکسل‌های وابسته به رنگ‌های متناظر موجود در نمونه‌های انتخاب شده محاسبه شدند. نگاشت اطمینان مدل، میانگین همه نگاشت‌های اطمینان نمونه با هم ترازی مناسب است. فقط نتایج اکتشاف در این ازمایش شرح داده می شود و سطح قابل قبول اکتشاف بر اساس 85%  قاعده ساده است : مجموع نگاشت اطمینان شی صحنه در حدود 85% تا 115%‌ مجموع نگاشت اطمینان مدل بعد از نرمال سازی مقیاس است. جدول3-1 نرخ اکتشاف بر اساس 50‌ تکرار از سناریوی تست در بالا را خلاصه می کند.

اشکار است که نرخ اکتشاف در هر دو رهیافت مبنی بر نمایش و این متد با استفاده از مدل‌های بیشتر توسعه می یابد. اگر چه در استفاده همان عدد از مدل‌ها، متدیک نرخ اکتشاف بالاتری از رهیافت مبنی بر نمایش (eigen-face)، به طور خاص برای عدد کوچکی از مدل‌ها به دست می اورد.

شکل3-17، برخی از صورت‌های انسان کشف شده به طور مؤفقیت امیز توسط الگوریتم با استفاده از 3 مدل را نشان می دهد.


جدول3-1-نرخ اکتشاف


 

 


شکل3-17-نتایج اکتشاف صورت 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26