چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-6-3- نتایج

مسئله اکتشاف و تشخیص اشیاء در محیط‌های غیر ساخت یافته مورد توجه قرار گرفت. روشن سازی تغییر پذیر و مدل‌های شکل تغییر پذیر موجود به یک بدنه یکپارچه ترکیب می شوند که یک فرمول سازگار محاسباتی را از ویرایش هر دو پارامتر‌های هندسی و مشخصه‌های پارامتر فیلتر‌های گذر- نوار (روشن سازی دگردیس پذیر) می پذیرد. مفهوم روشن سازی تغییر پذیر فعال نیاز‌ها را برای شمار زیادی از نمونه‌ها ی یادگیری کاهش می دهد، که ممکن است در کاربردهای جهان واقعی در دسترس نباشد.

نتایج ازمایشی نرخ‌های اکتشاف امید بخش را نشان می دهند حتی اگر شمار محدودی از مدل‌ها در پیاده سازی استفاده شود. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26