پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-7-3-ماشین‌های بردار پشتیبانی(SVMs)

SVMs‌ به طور اصلی رده بندی کننده‌های دو کلاسی هستند که به یک رهیافت جذاب و اصولی‌تر برای یادگیری مرزهای تصمیم خطی یا غیر خطی نشان داده شده اند، V.Vapnik[5]‌.ارائه یک مجموعه از نقاط که به هر یک از این دو کلاس تعلق دارد ، SVM‌ رها کردن‌های[1] سطح ماوراء بزرگترین شکاف ممکن نقاط از کلاس یکسان روی همان سو و جهت را می یابد‌، در حین بیشینه ساختن فاصله هر یک از دو کلاس از سطح ماوراء. این معادل انجام کمینه سازی ریسک ساختاری برای به دست اوردن تعمیم سودمند است.[1]leaving 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26