پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-7-4- انتخاب خصوصیات

هر تصویر را در شرایطی از یک مجموعه eigenfeature‌ نشان می دهیم. مطالعات زیادی یافت شده که eigenvector‌‌ های متفاوت انواع مختلف اطلاعات را رمز گذاری می‌کنند. برای نمونه، در ابتدا اندک Eigenvector‌‌ ها برای رمزی کردن روشنایی مناسب هستند ، در حالیکه eigenvector‌‌ های دیگر برای رمزی کردن برخی خصوصیات محلی مناسب هستند. مشاهدات خیلی مشابهدر موقعیت مان با استفاده از انالیز eigenvector‌‌ های به دست اورده از مجموعه‌های تعلیم مان ایجاد کرده‌ایم.

اگر چه، بسیاری از eigenvector‌‌ ها برا ی تشخیص اهداف مهم هستند، انها ممکن است واقعاً رده بندی کننده را در کاربرد‌های دیگر مثل اکتشاف مغشوش کنند. برای نمونه، شکل کلی ممکن است اطلاعاتی مهم‌تر برای اکتشاف یک وسیله نقلیه در تصاویر تحت محیط‌های بدون محدودیت از روشن سازی یا برخی خصوصیات محلی باشد. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26