چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-7-6- انتخاب زیر مجموعه خصوصیات ژنتیک برای اکتشاف وسیله نقلیه

در این زیر بخش، مسئله اکتشاف وسیله نقلیه را از تصاویر مقیاس خاکستری در نظر می گیریم. اولین گام در هر سیستم اکتشاف وسیله نقلیه فرض مکان‌ها در تصاویر در جایی که وسیله نقلیه حاضر است، می‌باشد. سپس بازبینی برای امتحان فرضیه به کار برده می شود.هر دو گام به یک اندازه مهم و دشوار هستند. رهیافت‌ها برای تولید مکان‌های فرضی وسایل نقلیه در تصاویر، اطلاعات حرکت ، تقارن، سایه‌ها و لبه‌های عمودی/ افقی را شامل می شوند. تأکید در اینجا بر روی بهبود اجرای گام بازبینی و تحقیق با انتخاب برخی خصوصیات نماینده است.

شکل 3-18-نمونه‌هایی از تصاویر نقلیه و غیر نقلیه استفاده شده برای تعلیم

شکل 3-18-نمونه‌هایی از تصاویر نقلیه و غیر نقلیه استفاده شده برای تعلیم 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26