چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-7-7- انتخاب زیر مجموعه خصوصیات ژنتیک برای اکتشاف صورت

برای اکتشاف صورت در یک تصویر ، یک پنجره ثابت در میان تصویر ورودی اجرا می شود. هر زمان، مندرجات پنجره به یک رده بندی کننده داده می شود که تحقیق کند ایا یک صورت در پنجره وجود دارد یا نه؟ برای محاسبه تفاوت‌ها در سایز صورت، تصویر ورودی در مقیاس‌های متفاوتی نشان داده می‌شود و رویه یکسانی در در هر مقیاس تکرار می شود. به طور پیشنهادی، مکان‌های صورت کاندید در یک تصویر می توانند با استفاده از رنگ، بافت یا اطلاعات حرکت یافت شوند. به طوری که ان حالتی برای اکتشاف وسیله نقلیه بود، در اینجا فقط روی بازبینی و تحقیق بخش تمرکز می شود. مجموعه تعلیم شامل 616‌ زیر تصاویرصورت و غیر صورت می شود که به طور دستی از یک مجموعه داده نوع و مجموعه داده اکتشاف صورت استخراج شدند.

 

شکل 3-19-نمونه‌هایی از تصاویر صورت و غیر صورت استفاده شده برای تعلیم

شکل 3-19-نمونه‌هایی از تصاویر صورت و غیر صورت استفاده شده برای تعلیم 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26