چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-7-8- نتایج

به طور کل، استفاده از GAsبرای انتخاب زیر مجموعه‌های خصوصیات خاص اکتشافی برای بهبود اجرای اکتشاف شی پیشنهاد شد. نتایج اثبات می‌کنند که GAs‌ به حذف خصوصیات نامربوط اکتشافی، خروجی اجرای رهیافت سنتی استفاده از مجموعه خصوصیات کامل توانا هستند. متد پیشنهادی روی دو مسئله اکتشاف شی سخت تست شد: اکتشاف وسیله نقلیه و صورت. نتایج ازمایشی نشان می دهند که متد پیشنهادی پیشرفت اجرای هر دو سیستم را با استفاده از SVMs‌ برای رده بندی انجام می دهد.

برای کار بعدی، برای جستجوی شمای انتخاب خصوصیات پیشنهادی در میان فضاهای استخراج خصوصیات متفاوت برنامه‌ریزی می شود. به این امید که GAsقادر به انتخاب اطلاعات متمم پیشنهادی با متد‌های استخراج خصوصیات متفاوت و پیشرفت بیشتر اجرای سیستم اکتشاف شی خواهد بود. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26