چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-8-2-1- ماکسیمم ضریب Bhattacharyya

انتظار می رود که ماکسیمم این تابع باید در موقعیت شی متحرک یا شی مشابه در فریم یا تصویر بعدی باشد. همواری تابع به ان امکان جستجوی ماکسیمم با استفاده از هرالگوریتم جستجوی مبنی بر شیب را می دهد، اما در اینجا به کارایی جستجوی خودکار اهمیت نمی‌دهیم.

در حقیقت علاقمند دقت در یافتن موقعیت شی هستیم. به عبارت دیگر درحال کشف این سوال هستیم که چطور به خوبی رأس تابع مختصات شی راکه باید جستجو شود، نشان می دهد؟

متمرکزکردن هدف

با متمرکز کردن هدف قصد داریم مختصات فاصله‌ای شی را در تصویر یا فریم مورد علاقه پیدا کنیم. این مختصات‌ها می توانند با استفاده از برخی مقیاس‌های همانندی پیدا شوند. تخمین مکان هدف، مقدار ماکسیمم این مقیاس همانندی است.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26