جمعه 6 اردیبهشت 1398 | Friday 26 th of April 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-9-1-2- نمودار‌های رنگی (chromaticity histograms)

تحقیق روی نمایش مندرجات تصویر و بازیابی با تمرکز روی استخراج و همبستگی بردار‌های خصوصیت تصویر کلی شروع شد. در یکی از کارهای اولیه روی بازیابی تصاویر ، Swain[13]وBallardاز تقاطع نمودار برای مرتبط کردن نمودارهای رنگ دو تصویر استفاده کردند .

اول یک نمودار رنگ Hiبرای هر تصویر iدر پایگاه داده تولید می شود. سپس نمودار نرمال سازی می شود و در پایگاه داده ذخیره می شود.محاسبه مقدار تقاطع سریع است‌، اما ان حساس به تدریج رنگ است .

نمودار‌های رنگی (chromaticity histograms) نشان داده می شوند تا یک بهبود و پیشرفت روی نمودارهای رنگ(color histograms) باشند. دو امتیاز استفاده از یک chromaticity color space وجود دارد:اول اینکه ابعاد رنگ را به 2 کاهش می‌دهد که در میان اشیاء دیگر سایز نمودار را به طور مهم کاهش می‌دهد. دوم اینکه رنگ پذیری یک نسبت معین و ثابت از نوار‌های رنگی است ، ان اثر حذف سایه را دارد، که به تغییر ناپذیری روشن سازی کمک و همکاری می‌کند. محاسبه رنگ پذیری خطی یک مسئله را نشان می‌دهد. هنگامی که نسبت‌ها به طور مساوی توزیع نمی شوند، انها کاملاً به طور مساوی از خانه‌های نمودار فضا دار استفاده نمی‌کنند .

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26