چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-9-1-4- پرتاب‌ها

Wiskottاز پرتابها به طور وسیع در تشخیص مربوط به صورت و کاربرد‌های انالیز صحنه استفاده می کند.پرتاب‌ها یک دسته از موجک‌ها در تغییر جهت یابی‌ها و سنجیدن فرکانس‌ها در یک نقطه واحد هستند. یک پرتاب نمایش فشرده و محکمی از یک توزیع مقدار خاکستری محلی است که خبره و کارشناس محلی L.Wiskottنامیده می شود. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26