پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-10-1-1- اکتشاف اشیاء

تقطیع رنگ

 تقطیع تصویر رنگی دربسیاری کاربردها مفید است. تقطیع تصویر اجازه می دهد تا اشیاء را در تصویر تشخیص دهیم. کارهای اخیر شامل تکنیک‌های متنوع می شود: برای مثال تکنیک‌های مبنی بر مدل اتفاقیS.Belongie، انتشار انرژی W.Y.Ma، جزء بندی گرافJ.Malik، ([19])‌.

اگر چه به علت پیچیدگی مسائل، تعدادی الگوریتم‌های خودکار وجود دارد که می‌تواند بر روی داده‌های متنوع خوب کار کند. تقطیع تصویر هنوز یک مسئله دشواربه علت وقوع و تکرار بافت است. بیشترین تصاویر طبیعی در رنگ و بافت غنی هستند. رهیافت استفاده شده در این کار بر اساس الگوریتم انتقال میانگین می‌باشد [19]D.Comanici‌. تکنیک یک رویه غیر پارامتری ساده برای تخمین تراکم مدرج است. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26