چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-10-2- طبقه بندی نظارتی

روش رده بندی نظارتی بر اساس ماشین‌های بردار پشتیبانی (SVM)توصیف می شود. روشSVMتوسطVapnik[19]پیشنهاد شده بود .این روش توابعی از مجموعه اطلاعات تعلیمی برچسب دار ایجاد می کند. تابع می تواند یک تابع رده بندی با خروجی‌های باینری و یا تابع رگرسیون کلی باشد.برای رد ه بندی، SVM‌ ها با یافتن سطح خارجی در فضای ورودی‌های ممکن عمل می کنند. این سطح خارج به جدا کردن نمونه‌های مثبت از نمونه‌های منفی مبادرت می کند. این جدایی وشکاف به داشتن بزرگترین فاصله از سطح خارجی به نزدیک‌ترین نمونه‌های مثبت و منفی انتخاب خواهد شد. به طور ذاتی این رده بندی صحیحی برای تست داده‌هایی که نزدیک هستند اما نه به طور مساوی و یکسان با داده‌های تعلیمی ایجاد می کند. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26