چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
نتایج اکتشاف اشیاء

شکل3-29 یک مثال از اکتشاف اشیاء با زمینه بافت با استفادهاز تقطیع رنگی و برچسب گذاری اجزای متصل را نشان می دهد. در ابتدا نمودار نتایج تقطیع رنگ محاسبه می‌کنیم.اگر زمینه ناحیه برجسته و غالب صحنه را نشان می دهد، این گام اجازه می دهد تا به اسانی ان را کشف کنیم. اگر چه زمینه می‌تواند به عنوان یک شی که در مرحله پایانی تشخیص داده نخواهد شد در نظر گرفته شود.

 


شکل3-29- نتایج اکتشاف شی (a)‌تصویر اصلی،  (b)‌نتیجه تقطیع رنگ، (c)‌ نتیجه زمینه، (d)‌، نتیجه برچسب گذاری،  (e)‌نمودار تصویر (b)‌. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26