چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-11-2- اکتشاف شی با تقطیع حرکت

معلوم است که به طور یکنواخت ناحیه‌های تصویر رنگی بزرگ به یک مجموعه از دسته‌های مشابه تفکیک می شوند. برای تخصیص یک قابلیت اطمینان پایین به مسیر‌های این دسته‌ها، فاصله بین دسته‌ها در فضای خاصیت رنگ/ موقعیت محاسبه می شود. اندازه برای قابلیت اطمینان یک مسیر به طور خطی با فاصله میانگین یک مرکز دسته به نزدیکترین همسایه‌های ان زیاد می شود.

ازمایشات روی صحنه‌های تردد انجام می شود. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26