چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-12-2- الگوریتم‌ها برای تولید زمینه پویا

چهار گروه از پیکسل‌ها وجود دارند که با سیستم تولید زمینه پویا مشخص می شوند:

گراف 1‌: پیکسل‌هایی که با هر شی پیش نما در مدت یک دوره زمانی و روشن سازی‌هایشان مسدود نمی‌شوند اغلب به تدریج از هر فریم ورودی به بعد دگرگون می‌شوند. این چنین پیکسل‌ها معمولاً اکثریت پیکسل‌های هر فریم ورودی را تشکیل می دهند.

گراف 2‌ : پیکسل‌هایی که به طور موقت با اشیاء پیش‌نما برای یک شماری از فریم‌ها مسدود و پوشیده می‌شوند.

گراف 3‌: پیکسل‌های اشیاء ساکن، که حرکت در فریم‌های قبلی داشته اند.

گراف 4 : پیکسل‌های موقعیت‌های ابتدایی اشیاء زمینه که حرکت را بعد از یک دوره زمانی شروع می کنند.

سیستم زمینه یک تصویر زمینه به طور پویا برای هر فریم ورودی تولید می کند. بر اساس فرضیات و تعریف‌های ارائه شده، سه الگوریتم معرفی می شود. دیده خواهد شد که اجرای این الگوریتم‌ها فقط برای پیکسل‌های زمینه متفاوت هستند. اگر چه، تازگی این الگوریتم‌ها به علت شامل بودن یک متد استثنایی یکسان برای پیکسل‌های پیش‌نما است. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26