پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-12-2-1- ویرایش انتخابی با استفاده از میانگین‌گیری موقتی

میانگین گیری موقتی یک متد ساده برای تولید تصویر مرجع است. اگر چه، دو دشواری عمده با این متد وجود دارد:

1- اگر تصویر زمینه بر اساس یک توالی از تصویرهای ورودی ابتدایی بدون شی متحرک به دست اورده شود، ان مسئله‌ای که نمی‌تواند خودش را با تغییرات روشن سازی تدریجی در یک محیط خارجی تطبیق دهد را تحمل می‌کند. دلیل اصلی این است که اگر اشیاء متحرک در تصاویر ورودی متوالی ظاهر شوند، میانگین موقتی ساده نمی‌تواند برای تولید تصویر مرجع استفاده شود.


2- میانگین‌گیری موقتی نیز نتایج ضعیفی تولید می‌کند، اگر فریم میانگین با گرفتن میانگین یک توالی طولانی تصاویر شامل اشیاء متحرک تولید شود. اگر چه، با استخراج یک رهیافت انتخابی ان می‌تواند نتایج خوبی را تولید کند، که ان را به یک تکنیک ساده اما کارامد برمی‌گرداند.

شکل 3-31-a) تصویر ورودی Fld350‌، (b)تصویر ورودی Fld400‌، (c)میانگین جسمانی Temp_Mean420‌.تأثیر تیرگی (لکه) حرکت یک نتیجه از میانگین موقتی روی یک توالی از تصاویر شامل اشیاء متحرک است.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26