دوشنبه 28 آبان 1397 | Monday 19 th of November 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-12-2-2- ویرایش انتخابی با استفاده از پیکسل‌های غیر پیش نمای تصویر ورودی

همه پیکسل‌های هر فریم ورودی که به طور رایج با اشیاء پیش نما مسدود نمی‌شوند، به طور موثر پیکسل‌های زمینه پویا را برای ویرایش انتخابی با استفاده از پیکسل‌های غیر پیش نمای تصویر ورودی ترکیب می‌کند. در حقیقت روشن سازی‌های این چنین پیکسل‌ها در فریم ورودی جاری قدری از روشن سازی‌های پیکسل‌های متناظر در فریم ورودی قبلی تفاوت دارند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26