چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-12-2-3- ویرایش انتخابی با استفاده از میانه و حد فاصل موقتی

ویرایش انتخابی با استفاده از پیکسل‌های غیر پیش‌نمای تصویر ورودی پیکسل‌های هر فریم ورودی را در تصویر زمینه کپی می‌کند. در عوض ویرایش انتخابی با استفاده از میانه موقتی، میانه اخرین پیکسل تصاویر ورودی در تصویر مرجع را کپی می کند. اگر شماره پیکسل‌ها در هر فریم ورودی بزرگ است، یافتن میانه و حد فاصل می تواند یک فرایند طولانی مدت باشد. بنابراین تکنیک‌های مناسب مانند استفاده‌های مناسب نمودار‌ها باید مطابق ایجاد این متد به اندازه کافی سریع به کار برده شود.


شکل 3-32-(a)‌ تصاویر ورودی، (b)‌و (c)‌ ناحیه‌های پیش نمای کشف شده و تصاویر زمینه متناظرشان بر اساس جدید کردن انتخابی با استفاده از پیکسل‌های غیر پیش نمای تصویر ورودی برای تصویر ورودی.(d)‌و (e)‌ ناحیه‌ها ی پیش نمای کشف شده و تصاویر زمینه متناظرشان بر اساس جدید کردن انتخابی با استفاده از میانگین گیری موقتی برای تصویر ورودی، (f)‌و (g)‌ ناحیه‌ها ی پیش نمای کشف شده و تصاویر زمینه متناظرشان بر اساس جدید کردن انتخابی با استفاده از میانه و حد فاصل موقتی برای تصویر ورودی

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26