پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-12-3- نتیجه

سه الگوریتم کاهش زمینه پویا برای تصاویر رنگی، ارائه شدند. اجراهای الگوریتم‌های تعریف شده به عنوان ویرایش انتخابی با استفاده از میانگین‌گیری موقتی، ویرایش انتخابی با استفاده از پیکسل‌های غیر پیش‌نمای تصویر ورودی و ویرایش انتخابی با استفاده از میانه و حد فاصل موقتی فقط برای پیکسل‌های زمینه متفاوت بودند. نشان داده شد که الگوریتم سوم ، بهترین اجرا را در میان سه الگوریتم داشت که امتیازاتش در زیر امده است:

1- ان یک تصویر مرجع پویا برای هر فریم ورودی تولید می‌کند.

2‌- الگوریتم پیشنهادی بسیار ساده و اسان برای فهم و پیاده سازی است.

3 –ان برای استفاده توالی‌های ویدئویی رنگی در صحنه‌های داخلی و خارجی بدون محدودیت طراحی شده است.

4‌- سه پارامتر برای استانه هر تفاوت تصویر به طور خودکار محاسبه می‌شوند. پارامترهای دیگر الگوریتم ثابت هستند و مجموعه یکسانی از پارامترها برای توالی‌های ویدئویی متفاوت استفاده می شود. بنابراین، الگوریتم نیازی به گذاردن هر پارامتر، وابسته به صحنه به طور دستی ندارد.

5- در پایان، متد محکم است زیرا ان می تواند در صحنه‌های داخلی و خارجی عمل کند .ان می‌تواند تجسم‌های روحی[1] را حذف کند و اشیاء متحرک متوقف شده را در تصویر زمینه در یک فریم به طور کارامد شامل شود. ضمناً مجموع جریان‌های عادی الگوریتم نزدیک به بلا درنگ برای توالی‌های تصویر استاندارد اجرا می شوند.

الگوریتم قبلاً روی توالی‌های تصویر متفاوت تست شده است. اگر چه، به عنوان کار اینده ، ان باید برای فعالیت به طور پیوسته در محیط‌های داخلی و خارجی گوناگون شامل بسیاری اشیاء متحرک و تحت وضعیت‌های مختلف تست شود. این چک برای تحقیق به طور کامل درستی مجموعه پارامتر‌ها و کارایی و استحکام همه فرایندهای الگوریتم لازم است.[1]ghost 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26